Kalevala Korun “Uskalla vain!” -kampanjalla halutaan kannustaa kaikkia tyttöjä ja naisia toimimaan oman mielensä mukaisesti.