New Yorkissa asuvan huippukuvittaja Lisk Fengin mestarikurssin tehtävänä oli kuvata kahta eri mielenlaatua. Valitsin sanat Lonely ja Depressed.